مرکز خرید بوتس سامویی تایلند

مرکز خرید بوتس سامویی تایلند (Boots Shopping Center Samui Thailand) یک مرکز خردید بزرگ و پربازدید در سامویی است. این مرکز خرید دارای دو شعبه است که در منطقه های تراپیکال و چاونگ قرار دارند. انواع نوشابه‌ها، تنقلات، بسته‌های خوراکی و بسته‌های غذایی، لوازم آرایشی بهداشتی، اجناس سوغاتی، پوشاک و... در مرکز خرید بوتس سامویی تایلند عرضه می شوند. در این مرکز خرید داروخانه‌ هایی نیز وجود دارند. 

 

مرکز خرید بوتس سامویی تایلند 

تصویر مرکز خرید بوتس سامویی تایلند

مرکز خرید بوتس سامویی تایلند 

تصویر مرکز خرید بوتس سامویی تایلند

مرکز خرید بوتس سامویی تایلند 

تصویر مرکز خرید بوتس سامویی تایلند