معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند (Phanom Rung Historical Park Phuket Thailand) در شمال شرقی پوکت و در نزدیکی یک آتشقشان خاموش که تا قرن 12 و 13 ام فعال بوده، قرار دارد. در کنار معبد یک روستای بسیار قدیمی به نام نانگ رونگ که آن نیز مربوط به قبل از میلاد مسیح است واقع شده است. پل ناگا که در کنار معبد فانوم رانگ پوکت تایلند است بنا بر افسانه ها نماد ارتباط با خدایان می باشد. در این معبد آیین هندویی برگزار می شود. این معبد جزو جاذبه های گردشگری تایلند برای مسافران تور تایلند می باشد. 

  

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

 معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند 

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند

معبد فانوم رانگ پوکت تایلند 

تصویر معبد فانوم رانگ پوکت تایلند