آتش اشتیاق
آتش اشتیاق

میتوانید احتمال دستیابی به موفقیتهای بزرگ را با افزایش میل و اشتیاق خود بیشتر کنید. همه چیز بستگی به این دارد که تا چه اندازه میخواهید به خواست خود برسید. اشتیاق شما سرنوشت و تقدیر شما را رقم میزند. این آتش اشتیاق شماست که شدت هدفمندی شما را مشخص میسازد. اشتیاق در حکم سوخت تنور آرزوهاست. میل و اشتیاق قدرت در شخصیت شماست. دلیل اصلی آنکه اشخاص کارهای عظیم میکنند این است که مشتاقانه آنچه را که میخواهند، پی میگیرند. هیچ نیرویی نمیتواند آنها را متوقف سازد. میل و اشتیاق از اعماق وجود شما نشئت میگیرد. این چیزی است که در عمق شخصیت و ارزشهای راستین شما وجود دارد. تنها راهی که میتوانید اشتیاقی سوزان برای هدفهای خود داشته باشید این است که اینها با ارزشهای شما همخوانی داشته باشند و با پنداره شما سازگار باشند.

در اینجا تمرین شگفت انگیزی برای شما دارم. قلم و کاغذی بردارید و فهرست رویاهای شخصی خود را در آن بنویسید. بگذارید که ذهنتان آزادانه به هرکجا که میخواهد پر بکشد. تصور کنید که محدودیتی ندارد. تصور کنید که از زمان، پول، منابع، هوش و فراست، تحصیلات و تجربه کافی برخوردارید. تصور کنید که میتوانید هرکاری را که میخواهید انجام بدهید، به آنچه میخواهید برسید. آنچه را که در زندگی خود میخواهید، یادداشت کنید. فرض کنید که هیچ محدودیتی در کار نیست. قبل از اینکه فکر کنید چه چیزهایی امکانپذیر است، به این فکر کنید که چه میخواهید. بی جهت خودتان را محدود نکنید و دلیل و بهانه نیاورید که چرا نمیتوانید موفق شوید. کلمه امکان پذیر بودن را به کنار بگذارید. بگذارید که در رویا شوید.آتش اشتیاق

پس از آنکه فهرست رویاهای خود را تهیه کردید، کاغذی دیگر را بردارید و تاریخ امروز را در بالای آن بنویسید. بعد فهرستی دست کم از 10 هدفی که تا 12 ماه آینده میخواهید به آن دسترسی پیدا کنید تهیه نمایید. این یکی از قدرتمندترین تمرینات دستیابی به هدف است که ممکن است یاد بگیرید. هم ساده و هم قدرتمند است. به تنها چیزهایی که احتیاج دارید قلم و کاغذ و چند دقیقه وقت است. حدود 97 درصد بالغها هدف مکتوب ندارند. وقتی فهرستی از 10 هدفی را که میخواهید در 12 ماه آینده به آن دسترسی پیدا کنید تهیه مینمایید، در شمار 3 درصد مردمان سطح بالا و موفقی قرار میگیرید که در دنیا زندگی میکنند. وقتی هدفهای خود را مکتوب میکنید، به جمع برگزیدگان و نخبه ها میپیوندید. جالب اینجاست اگر تنها کاری که کردید این باشد که فهرست 10 هدف خود را بنویسید و بعد برگه را جایی بگذارید که به مدت یکسال آن را پیدا نکنید، تمام زندگی شما متحول میشود. در پایان 12 ماه، وقتی این برگه را باز میکنید، احتمالا حیرت زده میشوید که میبینید از این 10 هدف به 8 هدف خود دست یافته-اید. به مصداق پیداکردن همزمانی و سعادت غیرمنتظره پی میبرید، اما جان کلام اینجاست شما از 10 هدف خود بی آنکه بدانید چگونه این اتفاق افتاده است به 8 هدف خود پی برده اید. تنها هزینه این کار یک مداد، یک برگه کاغذ و حدود 10 دقیقه از اوقات شما بوده است.

من این تمرین را به همه توصیه میکنم. وقتی فهرست 10 هدف خود را تهیه کردید از خود بپرسید: کدام هدف از این اهداف دهگانه اگر تحقق پیدا کند، بیشترین تاثیر را در زندگی من برجای میگذارد؟آتش اشتیاق

هرکدام را که انگشت روی آن گذاشتید، در بالای برگه دیگری بنویسید. این هدف در آینده قابل پیش بینی مهمترین چیزی است که میخواهید به آن دسترسی پیدا کنید. این هدفی است که به آن فکر میکنید و اغلب اوقات روی آن متمرکز میشوید. این هدف اساس فعالیتهای شما را تشکیل میدهد. قطعی بودن هدف به شما امکان میدهد اولویتهای بهتری برای خود درنظر بگیرید. تصمیمات بهتری بگیرید و کارهایی صورت دهید که به شما کمک کند تا به هدفتان برسید. با مکتوب کردن 10 هدف و انتخاب مهمترین هدف، به جرگه یک درصد اول بالغهای زمانه ما میپیوندید. زیر آن تک هدفی که آن را بالای صفحه یادداشت کرده اید، هر عملی را که به فکرتان میرسد میتوانید حالا یا در آینده انجام دهید، یادداشت کنید. این تمرین مهمی است. هرچه برای دستیابی به هدفتان اقدامات بیشتری به ذهنتان برسد، روشنی و وضوح بیشتری پیدا کنید. این گونه متقاعد میشوید که هدفتان دست یافتنی است. مصممتر و مطمئنتر میشوید. اشتیاق بیشتری پیدا میکنید که دست به کار شوید و به فعالیت خود ادامه دهید. وقتی برای اولین بار هدفتان را مینویسید، ممکن است با تردیدهایی روبرو شوید، گرچه به آن هدف فکر میکنید و دستیابی به آن را آرزو میکنید، ممکن است به توانایی خود برای دستیابی به آن هدف تردید داشته باشید. اما وقتی قدمهای مختلف دستیابی به هدف را برنامه ریزی میکنید، هدف را در پرتو کاملا جدید مشاهده میکنید. هرچه را برای دستیابی به هدف به جزئیات بیشتری بپردازید، هدف دست یافتنی تر بنظر میرسد. با مکتوب کردن هدفها و برنامه های خود، آنها را در عمق بیشتری از ذهن نیمه هشیار خود میکارید. شما به شکلی فزاینده به این نتیجه میرسید که میتوانید به این هدفها دسترسی پیدا کنید. ایده¬ها، اشخاص و منابعی را جذب میکنید که شما را در رسیدن به هدفهایتان یاری میدهند.آتش اشتیاق

وقتی فهرستی از فعالیتهای خود را تهیه کردید، دست کم یکی از آنها را انتخاب کنید و بالافاصله برای دستیابی به آن اقدام کنید. از همان بار نخست که بر روی فهرست خود اقدام کنید پیشرفت خود را میبینید. این پیشرفت به شما انگیزه¬ای میدهد تا اقدامات بعدی را صورت دهید. با نوشتن، برنامه ریزی و بعد اقدام نمودن برای رسیدن به هدف خود، ناخودآگاه خود را فعال میکنید. بیشتر از اشخاص و امکاناتی که در پیرامون شما وجود دارد و شمار را در رسیدن به هدفتان یاری میدهد آگاهی پیدا میکنید. انرژی و تمرکز بیشتری بدست میارید و شفافتر و مثبت تر مشوید. اینگونه در شرایطی قرار میگیرید که آینده خود را بسازید. برای همه اینها به تنها چیزی که احتیاج دارید یک ورقه کاغذ و چند دقیقه وقت است. در اینجا یه تفاوت مهمی میان برندگان و بازندگان میرسیم. بازنده تمرین نوشتم 10 هدف، انتخاب یکی از آنها و بعد کارکردن روزانه روی آنها برای رسیدن به مرحله دستیابی را میشنود و بعد میپرسد: خب اگر موثر واقع نشد چی؟آتش اشتیاق

اگر موثر واقع نشد، تنها هزینه ای که برای شما دارد یک ورق کاغذ و چند دقیقه از وقت شماست. اگر اگر این روش 10 هدف موثر واقع شد میتواند زندگی شما را برای همیشه تغییر بدهد و در اکثر اوقات نیز همین گونه خواهد بود.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر