معرفی آثار شهید مطهری (2)

معرفی آثار شهید مطهری (2)

امدادهای غیبی در زندگی بشر:
این كتاب، مجموع پنج گفتار است كه در زمان‌ها و مکان‌های دور از یكدیگر تكوین یافته‌اند. 1-خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند 2-امدادهای غیبی در زندگی بشر 3-مدیریت و رهبری در اسلام 4-رشد اسلامی 5-در پیرامون محلل

احیای تفکر اسلامی: شامل 5 سخنرانی از شهید مطهری که حاوی مطالب زیر است:

-1اقبال و احیای فكر دینی (این سخنرانی به مناسبت یادبود مصلح اسلامی، اقبال لاهوری برگزار شد) 2-تفكر دیروز و امروز مسلمین درباره میزان تأثیر عمل در سعادت انسان 3-تفكر زنده و تفكر مرده 4-تفكر اسلامی درباره زهد و ترك دنیا 5-فلسفه زهد در تفكر اسلامی.

خاتمیت:

شامل ده جلسه سخنرانی با عنوان خاتمیت با عنواین:

1-خاتمیت در قرآن و حدیث 2-علم و عقل، جانشین نبوت تبلیغی 3-فلسفه ختم نبوت تشریعی 4-تعلیمات اسلام و هدف‌های پایان‌ناپذیر 5-جبر تاریخ و جاویدان ماندن اسلام 6-نقش علما در دین خاتم 7-صفات علمای جانشین انبیاء غیر مشرع 8-اركان خاتمیت 9-استعداد پایان‌ناپذیر قرآن و سنت 10-قابلیت پایان‌ناپذیر منابع اسلامی

اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب:

کتاب اخلاق جنسی بخشی از بایسته‌های اخلاقی و رفتاری رابطه زن و مرد را توضیح می‌دهد. این كتاب از پنج قسمت تشكیل شده است. 1-علاقه جنسی یا گناه ذاتی در جهان قدیم 2- اخلاق جنسی و عقاید متفکرین جدید،‌ عقیده ویل دورانت، عقیده برتواند راسل، نظریات طرفداران اخلاق نوین جنسی، آزادی، اصل لزوم پرورش استعدادهای طبیعی، آیا اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها مباین است؟ سبب‌های طغیان و سركشی قوای نفسانی، كشتن نفس یعنی چه؟ 3-آشفتگی غرایز و میل‌ها 4-انضباط جنسی، غریزه عشق 5-عشق و عفت

معرفی آثار شهید مطهری (2)

اسلام و مقتضیات زمان جلد اول:

مهم‌ترین عناوین ارائه شده در این کتاب عبارتند از: علت تغییر مقتضیات زمان‌ها، اخباری‌گری، اجتهاد و تفقّه در دین، قاعده ملازمه، مسئله نسخ و خاتمیت، مقام عقل در استنباط احکام اسلامی، جامعه و تاریخ از نظر قرآن.

داستان راستان جلد اول:

این كتاب مشتمل بر 75 داستان واقعی، از كتب احادیث یا كتب تواریخ و سیر استخراج شده است و با زبانی ساده نوشته شده است تا در دسترس عموم بالأخص طبقه جوان به‌منظور هدایت و ارشاد و تهذیب اخلاق عمومی قرار گیرد.

داستان راستان جلد دوم:
این كتاب مشتمل بر 50 داستان غالباً طولانی نسبت به جلد اول می‌باشد كه بیشتر از كتب حدیث اقتباس شده است ولی منحصر به داستان‌های احادیث نیست، كتب تاریخ نیز مورد استفاده قرار گرفته است

اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم:

مباحث این كتاب- خصوصاً نیمه اول آن‌که در چگونگی انطباق قوانین اسلام با شرایط مختلف زمانی می‌باشد- تا حد زیادی دید فقهی استاد شهید را در این خصوص و به‌ویژه هماهنگی آن با نظرات امام خمینی (ره) در باب اختیارات وسیع حاكم شرعی یا ولی‌فقیه را آشكار می‌سازد به شرح ذیل می‌باشد. 1-طرح اشكال و پاسخ اجمالی 2-مقام عقل در استنباط احكام اسلامی 3-آیا اجتهاد نسبی است؟ 4-جبر تاریخ از دو دیدگاه 5-نیروی محرك تاریخ چیست؟ 6-نظریه جبر اقتصادی تاریخ و و بررسی آن (1) 7-نظریه جبر اقتصادی تاریخ و بررسی آن (2) 8-جامعه و تاریخ از نظر قرآن.

معرفی آثار شهید مطهری (2)


اصول فلسفه و روش رئالیسم(1):

1-فلسفه چیست؟ 2-فلسفه و سفسطه (رئالیسم و ایدئالیسم) 3-علم و ادراك 4-علم و معلوم (ارزش معلومات)

در این کتاب مهمات فلسفه با زبانی ساده و همه فهم بیان شده است شهید مطهری در این کتاب ضمن استفاده از آراء فلاسفه غرب از تحقیقات فلاسفه ای اسلامی نیز بهره جسته است.

اصول فلسفه و روش رئالیسم(2):

این كتاب مشتمل بر مقاله 7 و 8 و 9 از مجموع چهارده مقاله‌ای كه دوره این كتاب را تشكیل می‌دهد می‌باشد.

ده گفتار:

شامل نه سخنرانی و یک مقاله.

1-تقوا (1) لغت تقوا، ترس ا‌ز خدا، معنی و حقیقت تقوا، اجبار عملی، تقوا در نهج‌البلاغه، تقوا و آزادی، محدودیت یا مصونیت؟ حراست تقوا، ارزش و اثر تقوا و بهداشت. 2-تقوا (2) در این مقاله اثرات تقوا از جنبه‌های مختلف بیان شده است. 3-امربه‌معروف و نهی از منكر 4-اصل اجتهاد در اسلام 5-احیاء فكر دینی: آیا دین باید ما را احیاء كند یا ما دین را؟ 6-فریضه علم: علل متروك ماندن دستورهای اسلام درباره علم و دانش، تحصیل زن، جهاد مقدس 7-رهبری نسل جوان: ... نسل جوان یا اندیشه جوان؟، چه باید كرد؟، درد این نسل چیست؟ 8-خطابه و منبر (1) خطابه، محتوای خطابه‌های جمعه و خطیب، وعظ و خطابه در نهج‌البلاغه 9-خطابه منبر (2) پیوند خطابه در شیعه با حادثه عاشورا، ضرورت اصلاح وضع مرثیه‌خوانی و امربه‌معروف‌ها، وظیفه موعظه و تذكر، هدایت یعنی چه؟دو خطر بزرگ برای اسلام و مسلمین در عصر حاضر 10-مشكل اساسی در سازمان روحانیت: ریشه اصلی، سازمان صالح یا افراد صالح، مسئله بودجه، راه اصلاح، هشدار و انذار و امید و انتظار.

معرفی آثار شهید مطهری (2)

انسان و سرنوشت:

آیات قرآن، كلمه قدری، تعارض‌ها، آثار شوم استفاده‌های سیاسی، حمله اروپای مسیحی به اسلام، عقده فكری، فلسفه مادی و سرنوشت، تنزیه و توحید قضا و قدر، جبر،‌آزادی و اختیار، حتمی و غیر حتمی، توهم محال، حقیقت ممكن، امتیاز بشر، نگاهی به صدر اسلام، سرچشمه اصلی، تغییرناپذیری در طبیعت، نظامات لایتغیر، نظریات دیگر عوامل معنوی، چون قضا آید...، تفاوت دو مكتب، منطق اختصاصی قرآن، سطح عالی ریشه تاریخی، بحثی حدیثی، علم خدا جهل بود؟!مباحثی است که این کتاب به سخن درباره آنها پرداخته است.

بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی:

این کتاب شامل دو بخش است:

در بخش اول ضمن مروری گذرا بر جنبش‌های اصلاح‌طلبانه صد ساله اخیر، واژه اصلاح در فرهنگ اسلامی و مفهوم درست اصلاح‌طلبی در این فرهنگ انسان‌ساز مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم کتاب، نهضت اسلامی ایران به طور مشخص هدف تحقیق و تتبع قرار گرفته، ماهیت، هدف، رهبری و بالاخره آفات این نهضت به تفضیل بررسی گردیده است. از جمله آفات نهضت به این عوامل اشاره شده است: نفود اندیشه های بیگانه، تجددگرایی افراطی، ناتمام گذاشتن نهضت، رخنه فرصت‌طلبان، ابهام طرح‌های آینده، کم شدن خلوص.

معرفی آثار شهید مطهری (2)

عدل الهی:

این کتاب با مقدمه ای درباره عدل الهی آغاز می شود و مشتمل بر نه بخش زیر است:

بخش اول: ‌عدل بشری و عدل الهی. بخش دوم: حل مشكل: نگاهی به فلسفه اسلامی، راه‌ها و مسلک‌ها، راه‌های اهل تعبد، شاعر، معتزله و حكمای الهی. بخش سوم: تبعیض‌ها. بخش: چهارم: شرور. بخش پنجم: فواید شرور. بخش ششم: مرگ و میرها. بخش هفتم: مجازات‌های اخروی. بخش هشتم: شفاعت. بخش نهم: عمل خیر از غیرمسلمان.

بیست گفتار:مشتمل بر بیست سخنرانی از شهید مطهری با عناوین زیر

1-عدالت از نظر علی علیه‌السلام 2-اصل عدل در اسلام 3-مبانی اولیه حقوق از نظر اسلام 4-احترام حقوق و تحقیر دنیا 5-تفاوت‌های بجا و تفاوت‌های بیجا 6-رزاقیت الهی 7-امام صادق علیه‌السلام: که به اصول ثابت و متغیر طرز زندگی امام، فلسفه زهد و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن عصر پرداخته است. 8-امام موسی بن جعفر: شخصیت امام و رفتارش در زندان 9-شدائد و گرفتاری‌ها: شدائد و امتحان الهی 10-فواید و آثار ایمان 11-نظر دین درباره دنیا 12-نظر اسلام درباره دنیا 13-پرسش‌های دینی: غریزه پرسش، سؤال‌کننده‌های حرفه‌ای 14-عقل و دل 15-درسی كه از فصل بهار باید آموخت 16-قرآن و مسئله تفكر 17-استدلال قرآن به مسئله حیات بر توحید 18-دعا 19-دستگاه ادراكی بشر 20-انكارهای بیجا: غرور و علم ناقص، دو پیمان خدا از بشر، حد خود را شناختن.

 

 

معرفی آثار شهید مطهری (2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

موزه آثار خطی ارمنستان

قصه های من و خواهرم (2)

معرفی گیاه دارویی چای ترش

معرفی خواص دارویی و مفید سیاه دانه

سارا و مهمان کوچک (2)

هنر و طبیعت، معرفی احمد نادعلیان

افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد.
قدرت گرفته از کومنتو فارسی جوملا نال