الگو سازی در طراحی فضا (2)

می توانید بگویید که این طویله ها هم نسخه برداری شده است. اما پیداست که در این موارد انتظام کلی طویله های معمول به هیچ وجه نسخه برداری نشده است. الگوهای مشترک طویله های دیگر در این دو نیز حضور دارد، اما طرز ترکیب الگوها به کلی متفاوت است. پاسخ صحیح به این سؤال که "دهقان چگونه می تواند طویله ای جدید بسازد؟" در این واقعیت نهفته است که در طویله متشکل از الگوهاست. فكر نسخه برداری زیر سؤال نرفته، بلکه بحث بر سر آن است که "چه چیزی نسخه برداری می شود". معلوم است که دهقان وقتی شروع به ساختن طويله تازه ای می کند تصوری از طویله در ذهن دارد. اما این تصور از طویله که او در ذهن دارد تصوری همچون نقشه یا اوزالید یا عکس نیست. سیستمی از الگوهاست که همچون زبان عمل می کند و دهقان می تواند طویلهای تازه بسازد متفاوت با طویله هایی که قبلا دیده است؛ به این ترتیب که همه الگوهایی را که برای طویله می شناسد می گیرد و آنها را به صورت تازه­ای ترکیب می کند.

این الگوها به صورت قواعد سرانگشتی بیان می شود، چنان که هر دوتا می تواند آن ها را بارها با هم ترکیب کند و بی نهایت طويله جدید بسازد.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

اینک چند الگوی مربوط به طویله های سنتی کالیفرنیا:

طویله را به شکل مستطیل بسازید، با ۹ تا 5/ 16 متر عرض، ۱۲ تا ۷۵ متر طول: طول آن دست کم سه برابر مجموع طول گاوهایی باشد که قرار است در آن طويله جا داده شوند. جهت طويله را طوری بگیرید که درهایش به راحتی در جوار راه بازگشت گاوان از مزرعه، و کنار جاده محلی واقع شود.

داخل طويله را به سه راهرو موازی تقسیم کنید: دو راهرو طرفین برای دوشیدن گاوها، و راهرو میانی برای انبار کردن علف. عرض راهرو میانی را ۵ تا 5 / 11 متر بگیرید، و عرض راهروهای طرفین را ۳ تا ۵ متر. در بعضی موارد می توان یکی از راهروهای طرفین را کوتاه تر از راهرو میانی ساخت، که در این صورت قناسی ای در گوشه مستطیل پدید می آید.

در دو فصل مشترک راهرو میانی با راهروهای طرفین دو ردیف ستون قرار دهید. فاصله ستونها برابر باشد، و فاصله بین آخرین ستون و دیوار انتهایی مساوی فاصله بین ستونها باشد. فاصله ستونها را ۲ تا ۵ متر بگیرید.

اگر فاصله ستونها را ۲ تا ۳ متر گرفتید، ستون ها را با ابعاد ۱۰ × ۱۰ سانتی متر بسازید. اگر فاصله ستونها را ۳ تا ۴ متر گرفتید، ستون ها را با ابعاد ۱۵ × ۱۵ سانتی متر بسازید. اگر فاصله ستونها را ۴ تا ۵ متر گرفتید، ستون ها را با ابعاد ۲۰ × ۲۰ سانتی متر بسازید. بالای ستون ها در سرتاسر طول طویله با کلاف به هم بسته شود.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

در بام طويله را با شیب متقارن بسازید، و شیب بام روی راهروهای طرفین را کوچک تر یا مساوی شیب بام روی راهرو میانی بگیرید، آن چنان که شیب بام در بالای ردیف ستونها و در امتداد کلاف ها بشکند. مقدار هر دو شیب بین ۲۰ تا ۴۰ درجه نسبت به سطح افق باشد.

اگر طول طویله کمتر از ۵۰ متر بود، درهای اصلی را در دو سر آن، تقریبا در امتداد محور وسط راهرو میانی، قرار دهید. اگر طول طویله بیشتر از ۵۰ متر بود درهای اصلی را تقریبا در وسط دیوارهای طرفین قرار دهید، و بگذارید درها راهروهای طرفین را قطع کند. اگر فاصله دو ردیف ستون طرفین راهرو میانی بیش از ۵/ ۵ متر بود، آنها را با تیرهای افقی در ارتفاع مساوی و در فاصله ۹۰ سانتی متری بالای ستون ها به هم کلاف کنید و ارتفاع دیوارهای طرفین را ۲ تا ۳ متر بگیرید و ارتفاع تیزه سقف را 5/۴  تا و ۱0 متر.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

دیوارهای طرفین را با تیرهای قائمی که به تیرک های افقی پایین و بالا، و در صورت تمایل به یک تیر افقی در وسط بسته شده باشد، قاب بندی کنید. مقطع همه این تیرها ۱۰ × ۵ سانتی متر باشد. این و تیرک های قائم دیوارهای طرفین را در امتداد ستون های راهرو میانی قرار دهید، و خرپاهای اصلی را نیز در همان امتداد تیرک های قائم و ستونها بر روی تیرها و کلافهایی بگذارید که در بالای این اعضای قائم قرار دارد. و سایر خرپاها را در دو ضلع دیگر بام قرار دهید به طوری که سر آنها به تیرهای طرفین برسد. در دیوارهای خارجی، گوشه های قاب را با یک چارتراش به ابعاد 5 ×۱۰ و طول ۳۰ سانتی متر مهار کنید. : کلاف هایی را که در عرض راهرو میانی ستونهای دو طرف آن را به هم می بندند به هم متصل کنید.

کلاف های اصلی را با باد بندهایی به طول حدود ۹۰ تا ۱۲۰ سانتی متر به هم ببندید. اگر فاصله ستونها بیش از ۶ متر بود از باد بندهای دو تایی استفاده کنید که طول عضو بیرونی آنها حدود ۱۸۰ سانتی متر باشد. برای اینکه دقیق تر بفهمیم که این الگوها چگونه عمل می کنند باید تعریفمان را از «الگو» بسط دهیم.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

میدانیم که الگو چیزی عینی «در عالم» است - ترکیبی یکپارچه از فعالیت و فضا، که خود را بارها و بارها در هر جای مفروض تكرار می کند، و هر بار ظهوری اندک متفاوت دارد. اکنون وقتی می پرسیم که این الگوها از کجا می آیند و منشأ تنوعاتی که موجب می شود هر الگو در هر بار ظهور خود صورتی اند متفاوت داشته باشد چیست، به این نکته می رسیم که این الگوهای «عالم» را ما ایجاد کرده ایم، زیرا ما الگوهای مشابه دیگری در ذهنمان داریم که از طریق آنها الگوهای عینی عالم را مجسم می کنیم، طراحی می کنیم، می آفرینیم، بنا می کنیم، می سازیم و با آنها زندگی می کنیم. دوسرا از این الگوهای ذهنی ما کمابیش صورت هایی ذهنی از الگوهای عالم اند؛ یعنی الگوهای ذهنی تصاویر انتزاعی همان قواعد صوری­ای هستند که الگوهای عینی عالم را تعریف می کنند.

البته الگوهای ذهنی و عینی از یک جهت با هم بسیار متفاوت اند. الگوهای عالم صرف وجود دارند؛ اما نظایر ذهنی آن الگوها پویایند؛ نیرو دارند و مولدند. به ما می گویند چه باید بکنیم؛ به ما می گویند چگونه آنها را بسازیم یا ایجاد کنیم و نیز به ما می گویند که در شرایط معینی باید آنها را به وجود آوریم. از هر الگو قاعده ای است مبین اینکه موجودی را که او تعریفش می کند چگونه باید ساخت.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

مثلا الگوی سطحه بندی دامنه تپه را، که از آن برای به دست آوردن زمین های زراعی شیبدار در مناطق پر نشیب و فراز استفاده می کنند، در نظر بگیرید. این الگو در مقام «واقعیت» صرفا ویژگی هایی عینی دارد. مثلا سطحه ها از خطوط تراز شیب تبعیت می کند؛ سطحه ها در فواصل عمودی تقریبا مساوی قرار می گیرد؛ هر سطحه در لبه بیرونی خود دیوارهای دارد که مانع رانش خاک می شود؛ ارتفاع هر یک از این دیواره ها از تراز سطحه پشت خود اندکی بیشتر است تا آب را در سطحه نگه دارد، آب باران را هدایت کند و مانع فرسایش زمین شود.

الگو سازی در طراحی فضا (2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

مالزی در یک نگاه

رفت و آمد در مالزی

تعطیلات در مالزی

مسجد ایرانیان در هند

سیکاندرا در هندوستان

ارگ آگرا در هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر