فیلترهای گروه Noise

فیلتر Add Noise
همانطور که از اسم این فیلتر مشخص است، این فیلتر به تصویر نویز اضافه می نماید.
تنظیمات این فیلتر عبارتند از:
Noise type : این گزینه نوع اغتشاش را مشخص می نماید.
Level : این گزینه مقدار اغتشاش را مشخص می نماید که باید عددی بین 0 تا 100 باشد.
Density : این گزینه تراکم اغتشاش را مشخص می نماید که باید عددی بین 0 تا 100 باشد.
Color mode : این گزینه مد رنگ را تعیین می نماید.
تصویر-1

فیلتر Maximum
این گزینه زمانی استفاده می شود که تصویر دارای نویز باشد و قصد داشته باشید نویز را از بین ببرید.
در واقع این فیلتر برای رفع نویز استفاده می شود. برای این امر رنگ هر نقطه از تصویر با رنگ نقاط اطراف که کمرنگ تر باشد یکی شده و باعث می شود که تصویر روشن تر شود.
تنظیمات این فیلتر عبارتند از:
Percentage : این گزینه درصد تاثیر فیلتر را مشخص می نماید که باید عددی بین 1 تا 100 باشد.
Radius : این گزینه شعاع فعالیت فیلتر در هر نقطه را مشخص می کند که باید عددی بین 1 تا 20 باشد.

فیلتر Median
این فیلتر نیز همانند فیلتر Maximum برای از بین بردن نویز استفاده می شود اما تاثیری کمتر از فیلتر Maximum دارد و روشنایی تصویر نهایی نیز کمتر خواهد بود.
تنظیماتی که برای این فیلتر می توان انجام داد عبارتند از:
Radius :این گزینه شعاع فعالیت فیلتر در هر نقطه را تعیین می نماید که باید عددی بین 1 تا 20 باشد.

فیلتر Minimum
این فیلتر نیز برای رفع نویز استفاده می شود با این تفات بجای یکسان شدن رنگ نقاط کمرنگ با دیگر نقاط، نقاطی از تصویر با نقاطی که رنگشان پررنگ تر باشد یکسان می شوند. با این فیلتر تصویر تیره تر می گردد.
تنظیماتی که برای این فیلتر می توان انجام داد عبارتند از:
Percentage : این گزینه درصد تاثیر فیلتر را تعیین می نماید که باید عددی بین 1 تا 100 باشد.
Radius : این گزینه شعاع فعالیت فیلتر در هر نقطه را مشخص می کند که باید عددی بین 1 تا 20 باشد.

 

فیلترهای گروه Noise جلسه (1)

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

قصه های من و خواهرم (1)

سارا و مهمان کوچک (1)

خواص دارویی میوه ها (1)

جلسه اول آموزش عملی ساخت پروژه پنل وب سایت شخصی با PHP

جلسه دوم آموزش عملی ساخت پروژه پنل وب سایت شخصی با PHP

جلسه سوم آموزش عملی ساخت پروژه پنل وب سایت شخصی با PHP

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر